Güne Doğru

Dinçer ARIKLI

Bu karanlık içinden çıkmak istersen güne,
Uyan artık gafletten, zaman âhirzamandır…
Geldiğin gibi inan bir günde öldüğüne,
Dünya direksiz yapı, çift kapılı bir handır…

Birinden gelen yolcu, diğerine ulaşır,
Kötülük ve pislikler günahkâra bulaşır,
Bir tekne ki dört kollu, durmadan yolcu taşır,
İçindeki her şeyi bırakan bir insandır!..

Rûhunda şaklayınca o nedâmet kırbacı,
Sana yardım edemez orada kardeş, bacı,
Çoğalt, Allah Gafûr’dur, içindeki inancı,
Seni Hakk’ın yoluna götürecek îmandır…

Boşunadır bu yoldan kurtulmaya özeniş,
İnsanı kucaklayan bu boşluk öyle geniş,
Ne varlık götürülmüş, ne giden geri gelmiş,
Ölmekle yaşamanın mesafesi bir andır!

Gafil olup aldanma fânîliğin süsüne,
Sarınma şeytanlığın o parlak örtüsüne,
Fire veren zamanın uyarsan ölçüsüne,
Seni mahkûm edecek ahretteki mîzandır…

Bil ki iki dünyanın bir tek sahibi vardır,
O bütün mahlûkatın hâlinden haberdardır,
O’na âsî olana, iki dünya da dardır,
Korkumuz yalnız Allah, kitâbımız Kur’ân’dır…

10 Kasım 2007 günü kıymetli şairimiz,
Dinçer ARIKLI Ağabeyimizi Hakk’a uğurladık.
Kendisine Allah’tan rahmet, kederli yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ederiz.