Feryat

EDÎBÎ (Recep YILDIZ)

Aksâ duvarlarında Filistinli bir kadın,
Yıldızların günâhına girmiş de titriyor.
Sahrânın avlusunda kızıl renkli bir sükût,
Boşlukta dalga dalga; «Aman yâ medet!» diyor.

Aksâ duvarlarında Filistinli bir kadın,
Gark etti gözyaşıyla bütün kutlu mâbedi.
Feryâdı parçalandı karanlıkta her gece;
Feryâdı parça parça dağılmıştı, görmedi…

Aksâ duvarlarında Filistinli bir kadın,
Masmâvi gözlerinde yaş olmuş bütün hayat.
Hummâlı, kuşku yüklü, tedirgin ve şüpheli,
Beyhûde bir deniz gibi hissizdi kâinat…

Aksâ duvarlarında Filistinli bir kadın,
Feryâdı sarsıyor gecenin yapma kalbini.
Âlemlerin günâhını yüklenmiş ağlıyor;
Titrek avuçlarında bir özlem güvercini…

Yersiz mi, yârsız mı, yarınsız mıdır nedir,
Aksâ duvarlarında Filistinli genç kadın?
Ah gönlü Kaf Dağı’nda gezen bir virânedir,
Ah düşlerinde sanki kıyâmet kadar yakın…

Vezni: mef’ûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün