Çek Yanık Bir Besmele!

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

En aşılmaz dağlara,
Çek, yanık bir besmele!
Gül saçılsın bağlara,
Çek, yanık bir besmele!

Çek, açılsın dar geçit,
Çek, çözülsün zor kilit,
Hiç tuş olmazsın yiğit,
Çek, yanık bir besmele!

Gül eder, handân eder,
Dil eder, destân eder,
Kul eder, sultân eder
Çek, yanık bir besmele!

Kaldırırsın kıskacı,
Doldurursun bakracı,
Bal olur bin bir acı,
Çek, yanık bir besmele!

En güzel mânâyı eş,
Her sabah, doğsun güneş,
Yakmadan sönsün ateş,
Çek, yanık bir besmele!

Can Muhammed Mustafâ
Merhabâ der on defâ
Sen selâm et pür vefâ
Çek yanık bir besmele!

Tâ ebed eyler özel,
Sır bu Seyrî tâ ezel,
Başka söz yok en güzel,
Çek, yanık bir besmele!..

Vezni: fâilâtün / fâilün