Tuna’yla Hasbıhâl

Memduh CUMHUR

Bugün yavaş yavaş ak, coşup da dönme sele,
Benim kanımla sulanmış vatan türâbına bak!
Budin’de diktiğimiz gül dolaşsın elden ele,
Azîz Gül Baba’nın hâke intisâbına bak!

Ecel gelip beni kandırdı çok şükür suyuna,
Gözüm açık gidiyor son seferde yaslı Tuna…
Alıp götürdüğün enginde cennet olsa bile,
Budin’den ayrılışın sonsuz ıstırabına bak!

Bu beldelerde derindir silinmez izlerimiz,
Şafakta nazlı Budin beklesin visâlimizi,
Serin pınarlarımız, gür akan nehirlerimiz;
Akıncı cedlerimiz anlasın melâlimizi…

Yorulmuşum bu sefer gelmeden yolun sonuna,
Biraz da sen dile gel susma söyle, söyle Tuna!
Mohaç, Yanıkkale, Eğri bütün şehirlerimiz,
Unutmasın ebediyyen bu hasbıhâlimizi…

Vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün