Tanıtım – Bediüzzaman’dan İhtiyarlık Dersleri

“İhtiyarlıktan beli bükülmüş yaşlı bir adam, bastonuna dayanarak güçlükle ilerliyormuş. Arkasından gelen ve babasının elinden tutarak yürümekte olan küçük bir çocuk, insanoğlunun günün birinde belini dik tutmasının bile başarılması güç bir iş olduğunu bilmediğinden, onu yerde bir şey arıyor sanmış, babasına dönerek:

«Baba, bu dede yerde ne arıyor?» diye sormuş.

İhtiyarın neyi kaybettiğini çok iyi bilen babası:

«Gençliğini arıyor yavrum!» diye cevap vermiş.”

Eğer ecel çabuk gelip, genç yaşta ölmez isek, bu fıkrada olduğu gibi, bir gün mutlaka bizim de belimiz bükülecek, biz de ihtiyar olacağız.

Yaşlı bir şair ağlayarak şöyle söylemiş:

«Eğer gençliğim bir gün geri dönseydi, ona ihtiyarlığın başıma ne belâlar getirdiğini anlatacaktım.» İşte bu şair gibi, gençliğin gerçek yüzünü bilmeyen pek çok ihtiyar, gençliklerini düşünüp onun gitmesine üzülüyor, kaybettikleri gençliklerine büyük bir hasretle ağlıyor.

***

Değerli yazarımız CAN ALPGÜVENÇ’in «Bediüzzaman’dan İhtiyarlık Dersleri» isimli eseri bu nüktelerle başlıyor. Hacmi küçük, fakat derin mânâlar yüklü bu çalışmada, Said Nursî Hazretleri’nin, ihtiyarlık ve ölümle ilgili eserlerinden süzülmüş, pek çok hikmet ve hakikat bulacak, ihtiyarlık ve ölümü kendinize dost hissedecek, onları seveceksiniz.

Akış Yayınları 0212 526 23 99