33. Sayı Takdim

 

Kıymetli Okuyucularımız,

Son aylarda ülkemizin gündeminde iç ve dış siyaset çok hareketli. Terör hâdiselerindeki tırmanış, operasyon, tezkere ve batı ülkelerinden gelen Ermeni baskısı…

Fakat bir kez daha görüldü ki millî birlik ve beraberliğimize, tarihimize yapılan her saldırı hedeflenenin aksine çözülme değil perçinleşme, zaaf değil millet olarak çelikleşme neticesi doğurdu. Tabiî hamasî heyecanlarla değil ahlâkî-aklî bir siyaset gözetilerek geçirilmesi gereken bir dönem bu.

Yüzakı bu ay, huzurlu bir maziden huzurlu bir istikbâle doğru bakmak ve söyleyeceklerini edebî bir lisanla söylemek üzere siyaseti, siyaset-nâmeleri gündeme aldı.

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ, kirli siyasetin oyunları altında birlik beraberliğimize yönelik saldırıların millî-mânevî bünyemizde meydana getirdiği ve getirmesi gereken tesirleri «Bayraklaşan Duygular» başlığı altında ele aldı.

Ayla AĞABEGÜM ilkeli siyasetin altında yatan eğitim, ahlâkî eserler ve özellikle siyaset-nâmeleri işledi. Kutadgu Bilig’den Koçi Bey Risalesi’ne mührü tutan ellere sunulan öğütlerden örnekler sundu. Siyaset kavramının kökü ve geçirdiği değişimleri beyitler ve örneklerle Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI kaleme aldı. Siyasetin en temel dinamiklerinden «hırs»ı Hadi ÖNAL yazdı.

Can ALPGÜVENÇ Rumeli Hisarı’nı anlatırken, Rıdvan CANIM’ın gezi notlarında sıra Busra’da.

Karakter bölümümüzde Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi, «Mescidlerden Cennet Köşklerine» başlıklı yazılarıyla mü’minin ibadetle, namazla ve kulluk mekânı olan mescid ve camilerle kalbî alâkasının ehemmiyetine temas ettiler.

Doç. Dr. Ömer ÇELİK, vatan hududu gibi nefsin de hududunda nöbetçi olmanın altını çizdi. Karakter, tarih, toplum, kültür-sanat bölümlerimizde çok değerli kalemlerden, her yönden itina ile işlenmiş yazılar okurlarımızı bekliyor.

Ve şiirler…

Seyrî «Hazret-i Bilâl’in Ezânı» ile bir nebevî hâtırayı daha gönül ufkumuza sunuyor.

Bu ay kimi şiirlerimizde şehid haberlerinin acısı ve kahrı var. Mehmetçiklerimiz için dua, şer niyetlilere beddua var. Şehidler âdeta şiir şiir diriliyor milletimizin sinesinde.

Tabiî ki yine âşıkane gazeller, içli kıt’alar, hisli mısralarla da dopdolu dergimiz.

Temennimiz kirli siyasetlerin son bulduğu, mührü tutan ellerin, mes’ûliyet makamına geçenlerin, Yusuf Has-Hâcibler, Nizâmü’l-Mülkler, İdrîs-i Bitlisîler, Şeyh Edebâliler, Yunuslar ve Mevlânâların tavsiyelerine kulak verdikleri huzurlu bir istikbâl için…

Yüzakıyla…