Seni Bildim…

Rıfat ARAZ

Aşk derdiyle düştüm cana;
Akıl bana akıl değil!..
Ömür damlar bu irfâna;
Rüyâm nasıl asıl değil?!..

Benim bana yakın, uzak;
Gönül oldu dosta durak!..
Yazılmışım varak varak;
Can mânâdır, şekil değil!..

Bir yol çizdin tâ ezelde;
Hasretin var her emelde!..
Kimse garip gurbet elde;
Benim kadar sefil değil!..

İşte varım, dosta helâl;
Bir âleme oldum misâl!..
Olur mu ki sorgu, suâl?
Yüküm lâldır, çakıl değil!..

Hayat fânî, dünya yalan;
Bir sen varsın ayan, beyan!..
Akıl âciz, gönül hayran;
Seni bilmek kâbil değil!..

Ârif kula bu söz yeter;
Farkın farkı aşkla biter!..
Can senindir sana gider;
Nefis nefse kefil değil!..