32. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız,

Bu sene on bir ayın sultanı Ramazân-ı şerif, eğitim-öğretim yılı başına tesadüf etti. Böylece eğitim-öğretim kurumlarımızda verilen zahirî-dünyevî eğitim ile, Ramazan mektebinin mânevî-uhrevî eğitimi aynı demde başlamış oldu. Bu da dergimizin gündemine «İki Kanatlı Eğitim» olarak yansıdı.

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ, «İki Kanatlı Eğitim» başlıklı yazısında eğitimde, öğretimde aslında hayat boyunca dünya ve âhiret dengesinin gözetilmesinin, fânî ömrün ikbali için sorulan soruların, taşınan endişelerin, çekilen sıkıntıların önümüzdeki sonsuz ömre de aynen yansıtılmasının zarurî olduğu konusunu işledi.

Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI, selâmet kavramından yola çıkarak eğitimin «koruyucu» yönüne temas etti; Ali Rıza BUL, «İdeal Gençliğin Hasletleri»ni yazdı. Hadi ÖNAL, eğitim meselesinde hatalar ve yapılması gerekenlere temas etti. M. Fatih VARGELOĞLU, öğrencilerinin dertleriyle dertlenen bir öğretmenin hikâyesini kaleme aldı. Yard. Doç. Dr. Ali Osman YÜKSEL, hâfızlık ile ilgili bir değerlendirmeyle eğitim dosyamıza katkıda bulundu.

Yard. Doç. Dr. Rıdvan CANIM, «Güneyin İncisi: Şâm-ı Şerif» başlıklı gezi yazısıyla; Sabiha TAK, ise Galata Mevlevîhânesi incelemesiyle dergimizde.

Karakter bölümümüzde, Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi, «Ramazan Takvâ Mektebi, Bayram da Rûhânî Diploma» başlıklı kıymetli yazılarıyla oruç ve Ramazân’ın mânevî eğitim taraflarına temas ettiler ve bayramın bu talim ve terbiyede muvaffak olanlara bahşedilen bir ikram olduğunu beyan ettiler.

Dergimizin edebiyat, karakter, tarih, toplum ve kültür-sanat bölümlerinde birbirinden kıymetli yazılarla Yüzakı bu ay da dopdolu.

Değerli Okuyucularımız,

Şiirlerimizde Ramazân’ın, bayramın rûhânî/neşeli rüzgârı esmekte. Seyrî, «Devr-i Saadette Ravza’daki Son Ramazan Bayramını Tasvir» başlıklı şiirle;

Ebî fedâke ve ümmî fedâke, nefsi fedâk,
Buyur; bu can da fedâ, ten de, yâ Rasûlâllah,
Anam, babam da fedâ, ben de, yâ Rasûlâllah!

nidâlarıyla açıyor şiirin kapısını; Tâlî, «Ramazan Hediyeleri»ni; M. Necati BURSALI, «Bayram»ı; Bestami YAZGAN, «Vaktin Yücesi»ni şiire dökerken; Mecnun, «Lütfunla Günahkârı Kapından Uzak Etme!» yakarışında…

Günbeyli, «Aşk Mülküne Yolculuk»ta; Edîbî «Hayalet Gazeli»nde hatırlama derdinde. Mürid, «Kâr-ı Nâtık Güftesi»ni söylerken; Leylî yıldızları şahit tutuyor.

Şiirlerimiz de iki kanatlı sanatkârların vardığı zirvelerden, zevk-i selîm mahsûlü olarak sunuluyor gönül dünyanıza.

Bize lâzım olan; beşikten mezara süren eğitimimizde iki kanadı hiç ihmal etmemek ve

Kuru idik yaş olduk, ayak idik baş olduk,
Kanatlandık kuş olduk uçtuk elhamdülillâh

diyen Yûnus gibi uçup gitmek uçmaklara…

Bu hislerle Ramazan bayramınızı tebrik eder, sıhhat ve selâmet dileriz.

Yüzakı’yla…