Muhabbet Yağmuru

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Virân oldum bu hasretten harâbım yâ Rasûlâllah!..
«Dahîlek»tir benim her an hitâbım yâ Rasûlâllah!..

Garîbim, hastayım, bîçâreyim, bir tek şifâ Sen’de…
Kabûl et cânı, dinsin ıstırâbım yâ Rasûlâllah!..

Muhabbet yağmurun gönlümde gül-sümbül yetiştirsin;
Sen olmazsan, çorak, ıssız türâbım yâ Rasûlâllah!

Ateşlendim, susuz kaldım firâkın kerbelâsında…
Kerem et kevserin olsun şarâbım yâ Rasûlâllah!…

Şefâat sancağından ayrı düşmek en büyük gurbet…
Bu gurbetten ağır gelmez azâbım yâ Rasûlâllah!..

Ayılsam Sen’le gafletten, uyansam Sen’le kâbustan
Hakîkî bir rüyâ olsun serâbım yâ Rasûlâllah!..

Hüdâ’nın afv u gufrânıyla ancak kurtulur boynum,
Şefîim ol ki bir hiçtir sevâbım yâ Rasûlâllah!..

«Ne gönderdin?» denir Tâlî; «Bu dünyâdan sen ukbâya…»
«Muhabbet»ten ibârettir cevâbım yâ Rasûlâllah!..

Vezni: mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün