Geldi Mübarek Ramazan!

SEYRÎ (M.Ali EŞMELİ)

Tam hatırlattı yarım tevbemizi,
Affa yükseldi mübârek Ramazan!
Onbir ay yaksa da hasretle bizi,
Çok şükür geldi mübârek Ramazan!

Çok şükür geldi o rahmet dolu yâr,
Bu hilâldir denilen sorgucu var.
Oldu yerlerdeki ahlâka ayar,
Gökte inceldi mübârek Ramazan!

Bülbülün çektiği ahlar çoktu,
Gül gönüllerde siyahlar çoktu,
Çok omuzlarda günahlar çoktu,
Lutfedip sildi mübârek Ramazan!

Hem kilitlendi cehennem yeniden,
Hem de bağlandı şeyâtîn aynen,
Bâb-ı rahmet açılıp coştu hemen,
Bize çevrildi mübârek Ramazan!..

İçi Kur’an’la dolan cevher olup,
Yaşanan sünnet-i Peygamber olup,
Pek güzel, canlı terâvihler olup,
Bağrı pek deldi mübârek Ramazan!

Ah fakat eski temâşâya göre,
Eski sevdâ dolu mânâya göre,
Eski mânâdaki takvâya göre,
Sanki seyreldi mübârek Ramazan…

Şimdi gurbet sahurundan taşarız,
Vuslat iftârına âşık yaşarız,
Farz oruç refref olur, yol aşarız,
Gönlü tam dildi mübârek Ramazan!..

Yerde lâkin kanıyor gözlerimiz,
Çok zulüm var, yanıyor özlerimiz,
Devri anlattığı an sözlerimiz,
Küfre irkildi mübârek Ramazan!
Şaştı, insan pişiren ızgaraya,
Şaştı, feryâda sağır yaygaraya,
Şaştı, evlâdı boğan gargaraya,
Göğe devrildi mübârek Ramazan!

Yeniden gökyüzü gösterdi hüner,
Doğdu ay yepyeni, ey gamlı beşer,
Tâ ezelden beridir, şerleri şer,
Hakkı hak bildi mübârek Ramazan!

Tâc edenler onu, gitmez eğri,
Ramazandır yine sohbet gayri,
Çokça anlatsa da sözler Seyrî,
Az belirtildi mübârek Ramazan!

Vezni: feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa’lün)