Med – Cezir

EDÎBÎ (Recep YILDIZ)

Ne olur git, beni terk et, bu soğuk kış gecesi;
Ne olursun, beni benden koparıp git, durma!
Durup en sevgili hâlinle hayal kurdurma,
Git de bitsin bu soğuk kış, bu soğuk bilmecesi…

Seni sevdim, yalanım varsa cehennem haktır.
Seni sevdim, ama sevmek de cehennem gibi hak!
Ve bir akşam, bu cehennemden eser kalmayacak;
Önce kör, sonra sağır, sonra ölüm, sonra kahır…

Duyarım, her gece sessizce gezermiş yüreğin,
Rûhumun rûhuna yaslandığı tenhâlarda.
Şimdi yalnız bu karanlık ve bu arzû var da;
Yanarım ondan uzak kalmağa tâ fecre değin…

Vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa’lün)