Gül Biçerim

Melda ÖZATA

«Har mı eker» ansızın «gül biçerim» bir çeşit,
Orda şiir söylenir, dil biçerim, bir çeşit.

Gönlüme has yolların muştusudur, düşlerim,
Onlara ben bir güzel mil biçerim, bir çeşit.

Derbederim gönlümün yok tutacak bir yeri,
Kalbime bir al mı al şal biçerim, bir çeşit.

Hep üşüyüp mihnetin katlanırım, kahrına,
Her ateşin başkadır, kül seçerim, bir çeşit.

Her yakamoz kalbimin bir ezelî dostudur,
Kendime hep bir umut dal biçerim, bir çeşit.

Hançer-i dil incitir hep beni hiç kuşkusuz,
Nerde duyan ehl-i dil, dil biçerim, bir çeşit.

Vezni: müfteilün / fâilün / müfteilün / fâilün