Bahar Şarkılarına Gazel

Memduh CUMHUR

Şarkılar ilk aşkımın efsunlu âhengindedir
Lâleler, güller rakîb olmuş, gönül cengindedir

Coşturur sevdâlı dallar, âşinâ rüzgârları
Yemyeşil rûyâda gölgen erguvan rengindedir

Şimdi artık karlı dağlardan gelen coşkun sular
Derbeder ırmakların meftûnu bir engindedir

Yâsemenler, goncalar girsin muhabbet faslına
Eski sevdâlar bu mevsim mutribin çengindedir

Her bahar vaktinde Cumhur, hoş görülsün şevkimiz
Şarkılar ilk aşkımın efsunlu âhengindedir

 

Vezni: fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün