Şu Koltuk İhtirası…

Memmed ASLAN

“Haksızlık karşısında susan, dilsiz şeytandır.” Hazret-i Ali

“Kim ne mikdâr olsa, ehlin eyler ol mikdâr söz” Fuzûlî

“Âyînesi iştir kişinin; lâfa bakılmaz!” Ziya Paşa

Bir çözülmez bilmece
Şu koltuk ihtirası!
Kör düğümlü bin hece
Şu koltuk ihtirası!

Canlar çeken imkândır,
Canlar yakan yalandır,
Can içinde yılandır,
Şu koltuk ihtirası!

Vazife, er kişiye!
Post verme her kişiye;
Azap eyler kişiye
Şu koltuk ihtirası!

Fırsat bulsa niceler,
Hep zulmette geceler,
Olanı da hiçeler
Şu koltuk ihtirası!

Akıl yoksa mükemmel,
Nerden doğsun hoş emel?
Câhil bir leş, üste gel
Şu koltuk ihtirası!

Bir hesapsız dünyadır,
Korkulu bir rüyadır,
Kancıktan bî-hayâdır
Şu koltuk ihtirası!

Hiç neden vicdan vurur,
Su deyip kan yutturur,
Allâh’ı unutturur
Şu koltuk ihtirası!

Sırıtması tuzakmış,
Adamlıktan uzakmış,
Bir kuduz yalbuzakmış1
Şu koltuk ihtirası!

Her yüzü Hakk’a tanış,
Daha ne din, ne danış!
Fıtratından hortlamış
Şu koltuk ihtirası!

Tez faş oldu bakırı,
Karın baştan yukarı,
Kurum etmiş buharı
Şu koltuk ihtirası!

Siler gerçek kardaşı,
Hücum herkese karşı.
Azdırır köhne başı
Şu koltuk ihtirası!

Sefili han gösterir,
Derdi derman gösterir,
Düz durup yan gösterir,
Şu koltuk ihtirası!

İçini nefret basar,
Hırıldar yasar yasar,
Bükülüp kuyruk kısar
Şu koltuk ihtirası!

Şeytandır, vesvesedir,
Çirkef dolu kesedir,
Kıblesi iblisedir
Şu koltuk ihtirası!

Kendi düşmez yâdına;
Kimmiş, neymiş bu dana?!.
Kılıç verir nâdâna
Şu koltuk ihtirası!

Menfaatte cambazdır,
Rezildir desem azdır.
Harama ihtizazdır
Şu koltuk ihtirası!

Gösterdi her katını,
Ağlattı emvâtını,
Rüsvay etti zâtını
Şu koltuk ihtirası!

Yoktur böyle bir cunta,
İpi cin güruhunda,
Ular sanki ruhunda
Şu koltuk ihtirası!

İçinden havlar bir it,
Kirit bu iti, kirit!2
Kanıklaşmış bir ifrit
Şu koltuk ihtirası!

Tek kendini dinç eder,
Başkasını linç eder,
Âleme gülünç eder
Şu koltuk ihtirası!

Bağırdı da, sustu da,
Yuttuğunu kustu da,
Gözden saldı postu da
Şu koltuk ihtirası!

Sert sözü yumşak dedim,
Olmayın uşak dedim,
Dedim, kör kavşak dedim
Şu koltuk ihtirası!

Not: Şiiri Türkiye Türkçesine şairiyle birlikte uyarlayan: M. Ali EŞMELİ
Yalbuzak: Tek gezen canavar
Kirit: Sustur!