NA’T-I NEBEVÎ

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU)

Bütün âlem yüzünün nûruna hasret dediler
Yolu sapmışlara her dem sözün ibret dediler

Daha evvel yok idin sen kara zindandı cihân
Gönderildin seni âlemlere rahmet dediler

Sonu hüsrân idi elbet beşerin şaştığı gün
Geldiğin devrin için Asr-ı saâdet dediler

Dolaşır dillerimiz yardımın olmazsa eğer
Seni mahşer günü görmek bize servet dediler

Dayanır sanma sakın hasrete ey çehresi gül
Yaramaz bülbül-i şeydâlara gurbet dediler

Şu yanan âşık-ı bîçâreyi kurtar ne olur
Çöle düşmüşlere tek parmağı kudret dediler

Çetin iş vuslata ermek bilesin ey Seferî
Dileğin Hak ise gel kesrete sabret dediler

Vezni: feilâtün feilâtün feilâtün feilün
(fâilâtün)