Bir Sevgili Efsun

EDÎBÎ (Recep YILDIZ)

Bir sevgili yağmur yağıyor, sen yağıyorsun;
Hülyâma doğan bir sevgili akşam gibi hürsün.
Yağmur yağıyor, penceremin her yanı efsun;
Efsun ki, yağıp gönlüme, yıllar yılı sürsün…

Ömrümce bu efsunla hayat buldu her Eylül,
Her yağmuru gördükçe hayâlinle buluştum.
Bahçemde öter gül ve solar sevgili bülbül;
Ben her gece bir gül gibi sevdâna uçuştum…

Gönlüm beni yağmur gibi her sâniye bekler,
Her sâniye ufkumda paramparçadır akşam.
Yağmur, bana her sâniye efsûnunu ekler;
Yıllarca bu efsûna sürükler beni sevdam.

Bir sevgili yağmur yağacak, sen yağacaksın;
Hülyâma doğup, bir sevgili akşam gibi öyle.
Akşam da yağıp gönlüme yağmur gibi aksın,
Bir sevgilinin, belki de efsunlu düşüyle…

Vezni: mef’ûlü mefâîlü mefâîlü feûlün