Talea’l-Bedru Aleynâ

Ali HÜSREVOĞLU

Okunuşu:

Talea‘l-bedru aleynâ min seniyyêti’l-vedâ‘

Vecebe’ş-şükrü aleynâ mê deâ lillêhi dâ‘

Eyyühe’l-meb‘ûsu fînê ci‘te bi’l-emri’l-mutâ‘

Anlamı: Ay doğdu bizlere, Vedâ Tepeleri’nden. Allah’a çağıran biri bulundukça şükür gerekli oldu bize. Ey bize gönderilen Elçi, Sen itâat edilmesi gereken bir emir getirdin bize.

Bilgi: Asr-ı saadeti ihya projesi koleksiyonundan olan bu eser «Kutlu Doğum Ayı»nda tasarlandığı için bir hâtıra olmak üzere notalarıyla beraber yazılmıştır. Aynı zamanda bu eser hicretin en kalıcı hâtıralarındandır.

Güneş; ışığın kaynağı, ay ise onu yansıtandır. Ensarın kızları, Canlar Cânı Efendimiz’i karşılarlarken O’nu ayın on dördü anlamında «Bedr» diye tanımlarlarken acaba: «Ey bize Allâh’ın ışığını yansıtan Kutlu Peygamber, hoş geldin aramıza!» mı demek istediler?

Hat: Ali HÜSREVOĞLU

Ta‘lik tasarım: Necmeddin OKYAY (merhum)