Allâh’ı Severseniz, Yeter!

Memmed ASLAN

Çok sıkma-boğmaya çekmeyin beni,
Bâri bir şair de selâmet kalsın!
Yerde selâm verek bir birimize
Gökte ay çıkanda salevat kalsın!

Aynı sütten emdik, aynı kandanık,
Siz işret içinde, biz – bağrı yanık,
Aman, çürütürsüz, bu kan çok donuk,
Gerek, kan durulsun, sır-sıfat kalsın!

Söz – Allah vergisi, Tanrı iksiri,
Kalbim tâ ezelden sözün esiri,
Bir ruhtan gelmişiz söz muhtasarı,
Gerek soyda, ruhda bir kıymet kalsın!

Her acı kelâma kurşun sıkılmaz,
Mânâya bakılır, şekle bakılmaz,
Hak söz için şair şiş’e takılmaz,
Bu söz kulaklara emanet kalsın!

Onsuz da her ömrün susan günü var,
Olumdan – ölüme ihsan günü var,
Her çetinin sonda âsan günü var,
Sabret ki, melekler sana mat kalsın!

20.09.2006, Bakü