Yalnız Değilim

Bestami YAZGAN

En zor ânımda,
Her emânımda,
Hemen yanımda
Sen varsın yâ Rab!

Duada dilim,
Boş kalmaz elim.
Yalnız değilim,
Sen varsın yâ Rab!

Dolar taşarım,
Dağlar aşarım,
Nasıl şaşarım?
Sen varsın yâ Rab!

Eyyüp emsâlim,
Bitmez mecâlim,
Hoş olur hâlim,
Sen varsın yâ Rab!

Derde dermânım,
Canda canânım,
Rahmet ummânım,
Sen varsın yâ Rab!