Hiçbir Şey!

TÂLÎ (Mustafa KÜÇÜKAŞCI)

Ne üfler kalbe pis şeytan?
Hevâdan başka hiçbir şey!
Nedir dünyâ, konuş insan?
Cefâdan başka hiçbir şey!

Ömür takvim, uçar yelde,
Emekler kaybolur selde,
Nedir bâkî kalan elde?
Fenâdan başka hiçbir şey!

Nefis tatmîn olur sanma,
Peşinden koşturup yanma,
Doyurmaz nefsi, aldanma,
Bekādan başka hiçbir şey!

Çekenler dert, tabîb ister,
Yanan âşık, habîb ister,
Şu yoldaşsız garîb, ister,
Vefâdan başka hiçbir şey!

Şu varlık iddian haksız,
Gönül bir aynadır yalnız,
Tecellî gösteren, yaldız,
Cilâdan başka hiçbir şey!

Duâ lâzım duâ Tâlî!
Gerek kavlî, gerek fi’lî,
Kulun göklerde ikbâli,
Duâdan başka hiçbir şey!
mefâîlün / mefâîlün