Tekbîr

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Müstef’ilâtü Müstef’ilâtün
(tekbîrin geçişli vezni)

– Osman Erdem ağabeye –

Bir güftedir bu; tevhîde rehber,
Bir bestedir bu; dillerde ezber:
Allâhu ekber Allâhu ekber!
Bir nağmedir bu; söyler melekler:
Allâhu ekber Allâhu ekber!

Âsûde sesli, yüksek sanatlı,
Hem dervişâne, hem saltanatlı,
Endâmı lâle, ıtriyse amber,
Mâbed şu anda nurdan kanatlı:
Allâhu ekber Allâhu ekber!

Bayram demek bu, kurban demektir!
Alsın bu cânı, cânan demektir!
Bayram sabâhı gökler ve yerler,
Durmuş kıyâma, almakta tekbîr;
Allâhu ekber Allâhu ekber!

Şeytâna, nefse, ağyâra karşı,
Ruhlar cihâna söyler bu marşı.
Tekmil verince îmanlı erler,
Rahmet niyâzı titretti Arş’ı,
Allâhu ekber Allâhu ekber!

Cem oldu Sultanahmet’te bin cân:
Bir tek nefeste yüzlerce insan,
Tâlî, bu ses ki, tevhîdi söyler:
Tekbîri dinle tek bir ağızdan:
Allâhu ekber Allâhu ekber!