Bayram Rubâîleri

Yusuf DURSUN

I

Kavgam, deli gurbetle bu bayram sabahı,
Yandım yine zulmetle bu bayram sabahı.
Ey derdime tek çâre canım memleketim,
Andım seni hasretle bu bayram sabahı.

II

Gurbette gönül türküsü «hoyrat» sayılır,
Bir «sürmeli» duymak bize vuslat sayılır.
Kalkınca ufuk çizgisi bir bir aradan,
Bayram günü zindan bile Yozgat sayılır.

III

Ey rûhumu aşk uğruna yoktan var eden,
Bayramla buluştur beni hiç beklemeden.
Güldür seni her lâhza soran gözlerimi,
Vuslat günü şavkınla yanan pencereden.