Rubâî

Memduh CUMHUR

Topraktaki nûru göğe yerden saçarız
Hem aşka düşer hem de kederden kaçarız.
Sevdâ denizinde tâ ezelden beridir;
Her lâhza hayâl ufkuna yelken açarız.