Yetimlerin Feryâdı

LEYLÎ (Şükran IŞIK)

Kucaklar bu ezanlar kan ağlayan zemini,
Titretir yetimlerin âhı, fezâ kalbini…

Hür toprakta din gibi, îman gibi mukaddes,
Muhammedî kökleri sökemez kahpe nefes!

Köpeğe atsan yemez son vahşî zihniyeti,
Deryalar temizlemez o cenâbet milleti.

Çölün kızgın güneşi kaynatsın kuş beynini,
Bize de diş biliyor, kusmaya vahşetini.

Suyun ısındı baykuş, kuyun da kazılacak,
Şehitlerin kanıyla bin zafer yazılacak.

Yıldırım çarpsın seni, ateş yağsın başına,
Bu intizar yazılsın baykuş mezar taşına.

Elbet bu cehennemi söndürecek hak rahmet,
Tâc olacak mazluma bin ebedî merhamet!

Mâsuma imdât eyler bin melek Hak aşkına,
Döner bu devran Leylî, küffar döner şaşkına…