Dörtlükler

Mehmet Turan YARAR

Sana verdim bu gönül tahtını dem sür diyerek,
Sana verdim çölü, al cennete döndür diyerek,
Beni yangın yeri hâlinde yaratmış Yaradan,
Seni deryâya çevirmiş, bunu söndür diyerek…

Çektir güzelim rûhuma sen derdini çektir,
Ölsem de bu sevdâ ebediyyen sürecektir.
Hiçbir sitem etmem sana, zîrâ bilirim ben,
Aşk âteşi öldürdüğü an güldürecektir…