Ne Kul Etti, Ne Âzâd Etti!

Harun ÖĞMÜŞ

Yine kâfir saçı dünyâmızı ifsâd etti
Yine câdû gözü bin bir büyü îcâd etti

Gönle bir işve edip bağladı ammâ saçına
Sonra hakkıyla ne kul etti, ne âzâd etti

Ne gönül ye’se düşüp etti harâbâta vedâ
Ne de sâkî bizi bir cür’a ilen şâd etti

Bir ömürdür sürüyor gelgiti aşkın canda
Bir nefes gülse gönül bir nice feryâd etti

Bî-habermiş meğer aşkından o meh Hârûn’un
Yine nâçâr kalıp bir gazel inşâd etti