Türkçem

Hadi ÖNAL

Düşüncemsin, duyarlığım, benliğim
Kıta kıta, ülke ülke dil Türkçem!
Kimliğimsin, içtenliğim, yüreğim
Gönül sazım türkü türkü tel Türkçem!
Dedem Korkut, ölmez yaşar seninle

Öğütleri çağlar aşar seninle
Türk evlâdı ilme koşar seninle
Kar suyundan çağlayanım, sel Türkçem!
Kitâbemsin, Yenisey’de dikili
Destanımsın demet demet ekili
Sensin Türk’ün göğe yükselen eli
Duam seni yüceltmeye bil Türkçem!

Altaylar’dan Kafkaslar’a yol oldun
Mâverâ’dan Ötüken’e dal oldun
Şiir oldun dudaklarda, bal oldun
Umudum alp, ol bağrımda yel Türkçem!

Söz, sultanı dille bulur; bu doğru
İşte Yunus, sanki gülün soluğu
Türkistan’da öksüz kalmasın kuğu
Hasretimi, gözyaşımı sil Türkçem!

Gönül telim mızrabında ses verir
Dilim yazar ozanlarım süs verir
Hoyratına yüce dağlar üs verir
Aşkın ile alev alır; kül, Türkçem!

Kültürüme maya çalan can sende
Sevdalara hayat veren kan sende
Birlik sende, dirlik sende, şan sende
Söze öğüt, öze erdem; gül Türkçem!

Hadi dile, dilim yazsın dilini
Bülbül sesi uyandırsın gülünü
Bâkî sensin, fânî tadar ölümü
Varlığıma birliğime bel Türkçem!..