Nâra Düştü

Hakkı ŞENER

Bir seher vaktinde Kâbe’ye vardım,
Yıllarca gördüğüm düşleri yordum,
Yanımdan geçerken dost Sen’i sordum,
“Yâ Muhammed” dedi kuş nâra düştü!

Selâm kapısında Sen’i bekledim,
Belki vardır diye hatmi yokladım,
Sen’in hâtıranla varıp kokladım,
Elini sürdüğün taş nâra düştü…

Zemzemle doldurdum kırık testimi,
Kana kana içtim, yudum üstümü,
Dedim; “Buralara ayak bastı mı?”
Mermerin üstünde yaş nâra düştü!

Yürüyerek vardım doğduğun yere,
Yollarına dönüp baktım kaç kere,
Titreyen vücudum batarken tere,
Yürek alev aldı baş nâra düştü!

Sevr Mağarası’nı gördüm ağladım,
Arafat’ta biraz durdum ağladım,
Nur Dağı’na Sen’i sordum ağladım,
Çırpındı can kuşu döş nâra düştü…