Nasihat

HANOĞLU (Abdülaziz DUMAN)

Yüzakı 05.12.2006

Dinle oğul, sana nasîhatim var,
Sütü bozuk ile arkadaş olma!
Asil azmaz, balsa kokmaz diyorlar,
Asil ol, asil kal; çöpten gül alma!

Zaman kötü; kuzu, kurdu parçalar,
Aslanın avını tilki pençeler,
Kartala özendi minik serçeler,
Makam hırsı ile sakın alçalma!

Kahpeler, dönekler her zaman boldur,
Haklıdan taraf ol, haksızı yıldır,
Düşenin dostu ol, ayağa kaldır,
Hakk’ı hep yüce tut, bâtıla dalma!

Rızâ-i Bârî’ye uysun her işin,
Bir olsun dâima içinle dışın,
Baharda cesaret verse de yaşın,
Ahreti unutup dünyada solma!

Bizler misâfiriz, dünya han, oğlum,
Geldik gidiyoruz, uyan Hanoğlu’m,
Kim Hakk’a yâr ise, o sultan oğlum,
Sen bu saltanata bîgâne kalma!..