Gazel

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU)

Gözyaşları tesbih gibi ellerde gezer
Dîvâneye çıkmış adı dillerde gezer

Kan dökmeğe cân atmada binlerce diken
Şaşkın yine bülbül gibi güllerde gezer

Bir bitmeyecek besteye başlar geceden
Kirpikleri mızrap gibi tellerde gezer

Hasretle bükülmüş beli bîçârelerin
Hançer gibi ey sevgili bellerde gezer

Bir gün bitecek sandığı hasretle bugün
Âşık Seferî hep yaban ellerde gezer