Cenâze

Recep YILDIZ

Rûhum cenâzelerle dolup taştı büsbütün.
Yollarda bir cenâze, omuzlarda bir kadın;
Besbelli son deminde bu hülyâ zamânının.

Efsâne bitti, işte düğün vaktidir bugün,
Rûhum cenâzelerle dolup taştı büsbütün.

Kalbimde halka halka yüzen bir hayâl gibi,
Bir yıldırım sesiyle uzaktan parıldadı,
Sevdâlı bir kuş öttü, sedâlar kımıldadı…

Cennette şimdi bir daha parlar Zuhâl gibi.
Kalbimde halka halka yüzen bir hayâl gibi.