LÜTFUNA GELDİK

MECNÛN – TÂLÎ

(İbrahim Hakkı UZUN

Mustafa KÜÇÜKAŞCI)

27 Eylül 2006

Rabbim! bize ikrâm ediver lütfuna geldik!
Mâtemleri bayrâm ediver lütfuna geldik!

Yâ Rab, sana kulluk edebilmiş değiliz biz!
Her noksanı sen tâm ediver lütfuna geldik!

Dillerdeki tasdîki gönüllerde yeşertip
Ham özleri İslâm ediver lütfuna geldik!

Yâ Rab, eritip mum gibi aşkınla bu gönlü,
Mânâ dolu bir câm ediver lütfuna geldik!

Âlemlere rahmet o Habîb aşkına kalbe,
Sevdâsını in’âm ediver lütfuna geldik!

Mecnûn ile Tâlî dilenir feyzini Yâ Rab,
Can sırrını ilhâm ediver lütfuna geldik!

Son mertebe îmân ile varmaksa huzûra,
Son nîmeti itmâm ediver lütfuna geldik!