GELMİYOR…

Sadettin KAPLAN

-Sn. İsmail MÜFTÜOĞLU’na…-

Konuk olsak kırk Cem’e, bir dolu câm gelmiyor,
Başımıza baht denen o serencam gelmiyor…

Tasın yarısı dolu, bardağın yarısı boş,
Boşa koyduklarımız doluya tam gelmiyor…

Bir han ki, iyi atlar gitmiş beyatlılarla;
Havâsı hancı ile gören avâm gelmiyor…

Şehvet aşkı vuralı, sevgi terk etti kalbi;
Turna kanatlarında yârdan selâm gelmiyor…

Riyâdır bir yalanı bin misline büyüten,
Riyâkâr borsasında gerçeğe zam gelmiyor…

Kanatıyorken rûhu gerçeğin dikenleri;
Hayâlî bir gül ile kalbe ilham gelmiyor…

Kavuk ve kaftan değil, Süleyman’dı muhteşem,
Ha demekle hadime bir ihtişam gelmiyor…

Gün öyle bir yosma ki; kanarsan kan ağlatır,
Sabah çıkıyor evden, ama akşam gelmiyor…

Nâdan vîran edeli şu gönül bahçemizi;
Bin lâlezâr versek de, bir gül-endâm gelmiyor…

Mecnun tâ haşre kadar sahrada serap olsa;
Elif el etmedikçe, leyline «lâm» gelmiyor…

Kaç kere bir nâm için nâme yazdın feleğe?
Ey Sâdi, senden özge sana bir nam gelmiyor!..