GAZEL

M. Nejat SEFERCİOĞLU

Cânâna olan aşkını ağyâra duyurma,
Gül sohbetinin keyfini, gel hâra duyurma!

Bilmez o kızıl kor dudağın kadrini herkes,
Gül goncasının sırrını sen mâra duyurma!

Yangınlara kısmet olacak şerbet-i vuslat,
Gönlünde yanan âteşi bî-nâra duyurma!

Bilmez seherin kadrini âh eylemeyenler,
Sen âh-ı sehergâhını bî-zâra duyurma!

Cennet gülünün bülbülüsün ey Seferî sen,
Vuslat denilen gerçeği inkâra duyurma!