NİYAZ GAZELİ

Memduh CUMHUR

Âlem içre âdemoğlu haşre dek sürgünde mi?
Ayrılık çok sürdü vuslat firkatin hüznünde mi?

Anlatır Gālib ezelden Hüsn ü Aşk efsânesi
Cümle zâhir cümle bâtın âşığın hüsnünde mi?

Ölmeden evvel ölüm fevkınde devlet bilmedik
Hakk’a vuslat Hak’tadır, Hak âşığın gönlünde mi?

Bir emânet gezdirip durmaktayız emrinle biz,
Âşığa va’d ettiğin vuslat acep son günde mi?

Her nefes âlemde Cumhur vahdetin zevkındedir,
Her nefes indinde yâ Rab son nefes hükmünde mi?