PEŞİNDE…

Lâtif YILDIZ

Zıtlar «zıt» eşin arıyor,
Damarlar «al»ın peşinde.
Sinekler leşin arıyor,
Arılar «bal»ın peşinde…

Âşık, aşkla arzdan taşar,
«Aşk ışını» Arş’ı aşar,
Âşıklar «öz»ünde yaşar,
El âlem «el»in peşinde…

Çark-ı çile, canın sıkan,
Cevr-i cihan candan bıkan,
Çıplak girip çıplak çıkan,
Yolcular «yol»un peşinde…

Çile=çiçek, açan Leylâ,
Aşk kokusun saçan Leylâ,
Gece-gündüz kaçan Leylâ,
Mecnun’lar «çöl»ün peşinde…

Kul İhvâni, gönül dağı,
Burcu burcu çile çağı,
Kargaya çöplük gül bağı,
Bülbüller «gül»ün peşinde…