ELHAMDÜLİLLAH

Köksal CENGİZ

Kurtulup nefs engelinden,
Kaldıysak elhamdülillah.
Aklı şüphe çengelinden,
Aldıysak elhamdülillah.

Hak emrini yora yora,
Yürekleri etsek çıra,
Sokmadan menzili zora,
Bulduysak elhamdülillah.

Seyreyleyip san’atını ,
Arzulayıp vuslatını,
Dehleyip gönül atını,
Geldiysek elhamdülillah.

Dallar bürünse ışkına,
Bülbül olsak gül aşkına,
Her sırda dönüp şaşkına,
Bildiysek elhamdülillah.

Bildirmezse bilen kimdir?
Mahbubunu bulan kimdir?
«Ol!» Demeden olan kimdir?
Olduysak elhamdülillah.

Ümidimiz zaten var da,
Aczimizle koyma darda.
Niyazkâr’ız yakma narda,
Öldüysek elhamdülillah.