HARAMSIZ LOKMA

Ahmet ARSLAN

Ey her şeyi yoktan var eden Allah!
Gönülleri yakıp kor eden Allah!
Affınla taçlandır sığınanları
Varlığına bizi yâr eden Allah!

Geçim kapısından içeri girdir
Haramsız lokmanın sırrına erdir.
Yâ Rab muhannete muhtaç eyleme
Gönülden isteyen yüreğe verdir…

Dünyada nankörlük, kötülük dolu
İnsanın Allah’a giderken yolu…
Nefsinden sıyrılan Hakk’a el açar,
Tövbe kapısını bırakmaz kolu!

Dertleri yoğuran elime acı
Bu tutsak canıma, dilime acı.
Bağışla Sen benim günahlarımı
Boşa geçen onca yılıma acı…

Rahmetin sarıyor dört bir yanımı
Şükür nimetinle yoğur kanımı
Yolunda azıksız, dostsuz bırakma!
Râzı olduğunda al bu canımı…