Âyet-i Celîle

Ali HÜSREVOĞLU

Metin:

1. En üstte beş yarım daire şeklinde eserin konusu olan âyet-i celîlenin iniş sebebi nesih hattı ile yazılmıştır.

2. Daire şeklinde, sülüs hattı ile: we men yutı’ıllêhe we’r-rasûle

3. Yarım daire şeklinde, nesih hattı ile: fe ülêike me‘a’llezîne en‘amellâhu aleyhim min

4. Yarım daire şeklinde sülüs hattı ile: en-nebiyyîne we’s-sıddîkıyne we’ş-şuhedêi we’s-sâlihıyn

5. Altta ortada iri sülüsle: we hasüne ülêike rafîkan

6. Sağ alt köşede sülüsle daire şeklinde: zêlike’l-fadlu mine’llâh

7. Sol alt köşede sülüsle daire şeklinde: we kefê billêhi ‘alîmen yazılıdır.

Mealler:

1. Canlar cânı Rasûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in kölesi Sevban -radıyâllâhu anh- Rasûlullah’ı çok sever ve ayrılığına dayanamazdı. Bir gün O’nun huzuruna rengi solmuş, bedeni zayıflamış ve derin üzüntülü bir şekilde geldi. Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ona:

“–Ey Sevban! Senin rengini değiştiren nedir?” diye sorunca Sevban dedi ki:

“–Ey Allah’ın Rasûlü, ne bir derdim, ne de sancım var. Ancak Sen’i görmediğim zaman çok özlüyorum ve Sen’i görünceye kadar müthiş bir paniğe kapılıyorum. Bu arada âhireti düşündüm ve bir an seni göremeyeceğimi farzettim. Çünkü biliyorum, Sen orada peygamberlerin bulunduğu yere yükseltileceksin, eğer ben de cennete girecek olursam bulunduğum yer, Sen’in derecenin altındaki yerlerde olacaktır. Eğer cennete giremeyeceksem Sen’i hiçbir zaman göremeyeceğim! (İşte rengimi kaybedip zayıflamamın sebebi budur.)”

Bunun üzerine Cenâb-ı Hak bu âyet-i celîleyi indirdi:

2. Kim Allah’a ve Rasûl’e itaat ederse,

3. İşte onlar Allah’ın kendilerine nimet verdiği;

4. Peygamberlerle, sıddıyklarla, şehidlerle ve sâlihlerle beraberdirler.

5. Onlar ne güzel arkadaştırlar.

6. İşte bu ikrâm Allah’tandır.

7. Allah neyi, kime vereceğini bilen olarak yeter.

(Nisâ Sûresi/69-70)

Tasarım ve hat: Ali HÜSREVOĞLU

Yazı türü: Sülüs-nesih

Tasarım tarihi: 30 Nisan 2004

Bilgi için kaynak: Kurtubî Tefsîri/Nisâ Sûresi 69’uncu âyetin tefsiri.