UMRE GAZELİ

Memduh CUMHUR

Ümmîdimiz şefâatidir Nûr-ı Âlem’in,
Bir başka melcei olamaz hiç bir âdemin.

Allah Rasûlü aşkına devran döner durur;
Gülden gelir gider yine sevdâsı şebnemin.

Ey Şehr-i İlm, bâb-ı Alî gönlümüzdedir,
Hicrânı dembedem duyulur öyle hemdemin.

Yâ Rab, kapında kıymeti bir nebze yok mudur,
İsm-i Muhammedî’ye müşâbih secdemin?

Âlemde varlık istemeyiz lâkin ey gönül,
Cumhûr’a düştü hasreti bir damla zemzemin.