UYANIŞ

Memmed ASLAN

Ey koca Şark! Ey ebedî meskenet!
Sen de kımıldanmağa bir niyyet et!
M. A. ERSOY

Kımıldanma umurduq,
Gayretteki velvele bu!
Derya kükrer volkan için!
Neresidir gör hele bu!

Yuyamadık keçen kanı–
Yağı düşman içen kanı.
Hak’tan coşup Çeçen kanı!–
Dağ çöktüren zelzele bu!

Gider-gelmez köç olsa da;
Saf saf arzu puç olsa da;
Geç olsa da, güç olsa da-
Uyanışa merhale bu!