HÂFIZ’IN GAZELLERİNDENTÜRKÇE DEYİŞLER

Harun ÖĞMÜŞ

Erdi bayrâm orucun hükmünü gâret etti
Ay, kadeh sun diye sâkîye işâret etti

Savmı makbuldür o zâtın ki tutup hürmetini
Gitti meyhâneye dek aşkı ziyâret etti

Fâsit aklından ibâret şarabı tüm bahası
Durma, ver akçeni kim böyle ticâret etti?

Câna minnet bilerek eyle temâşâ güzeli
Çünkü göz her ne iş ettiyse isâbet etti

Kim namaz kılsa onun kaşları mihrâbında
Ciğerinden dökülen kanla tahâret etti

Hâfız’ın pendini tut, vâizi boş ver Hârun
Çünkü vâiz yanılıp aşka hakâret etti