GÖZ GÖRE GÖRE

Halil GÖKKAYA

Vampir yüreklerde kalmamış haya,
Caniler can yakar göz göre göre…
Köşe bucak çöreklenip dünyaya,
Zalimler ev yıkar göz göre göre…

Kimdir bizi oltasına yem eden,
Din-bayrak değil mi bizi cem‘eden?
Büyük-küçük, suçlu-suçsuz demeden,
Durmadan kan akar göz göre göre…

Katliamın hesabını sormazsak,
İşkencenin zincirini kırmazsak,
Zalimlerin karşısına durmazsak,
Ne kanar, ne bıkar göz göre göre…

Aç timsah gözüyle bakıp sahneye,
Nemrutça bir kılıf takıp sahneye!
Çağdaş Firavunlar çıkıp sahneye,
Canlara ot tıkar göz göre göre…

Kābil geri geldi mumya hortladı,
İnsan haklarında hep kabak tadı!
Beyin yıkamanın bir başka adı,
Bin bir akrep sokar göz göre göre…

Göremezsek sonu belli oyunu,
İçirirler esaretin suyunu.
Asırlarca gördük haçlı soyunu,
Dinime yan bakar göz göre göre…

Celil, aldanma bu, yeni bir surum,
Ne saf bir koyunum, ne de bir korum.
Uğrunda demezse erler olurum,
Vatan elden çıkar göz göre göre…