Pamukova Hayırda Yarışıyor

Yüzakı Dergisi

Güzel faaliyet ve çalışmalarıyla dikkat çeken Pamukova, hayırda örnek bir yarış sergiliyor. Muradiye Babam Sultan Vakfı, Filistin ve Lübnan’da yaşanan katliamlarda mağdur ve perişan olan din kardeşlerimize yardım amacıyla 17 Ağustos 2006 tarihinde «Mazlumların Feryâdı» konulu bir gece düzenledi.

Kur’ân tilâveti ile başlayan programa konuşmacı olarak katılan Marmara Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ali AKYÜZ, “Hadisler Işığında Günümüz Meseleleri”ni ele aldı. Bir yanda tarih boyu cereyan eden zulümleri, ıstırapları değerlendirerek diğer yanda bizim sergilediğimiz merhamet ve şefkat örneklerini anlattı. Bugün yaşanan acı tabloların sebeplerine değindi. Zaman zaman dinleyicileri bir iç muhasebeye davet etti. Kurtuluş Savaşı hâtıralarının hisli atmosferi içerisinde konuşan ve coşkuyla dilenen AKYÜZ, mazlumların ıstıraplarını paylaşmanın ehemmiyeti üzerinde durdu.

Son derece yoğun bir duygu canlılığıyla geçen gecede Yüzakı şairlerinden Mahmut TOPBAŞLI, okuduğu “Yanık Mevsimler” adlı şiiriyle gönülleri dağladı. Son olarak Genel Yayın Yönetmenimiz “Aman Yâ Rabbî, Neler Yandı Neler!” başlıklı şiirinden ve başka şiirlerinden bölümler okudu. Mısralarının vurgusunu şu beyitte özetledi:

Yere düşmüş ezilen bir sürü mazlûmu görüp
Istırap paylaşacak bir ciğerin var mı gönül? [Seyrî]

Program sonunda büyük bir hayır yarışı başladı. Herkes kendi imkânına göre bağışta bulundu. Yanında nakit olmayanların yardım sandığına koyduğu bilezikler, gönüllerdeki hassasiyeti göstermek için kâfiydi. Toplanan yardım İHH aracılığıyla mazlumların feryâdını dindirmek üzere Lübnan’a gönderildi.

Bu hayır yarışında koşuşturan herkesi ve Babam Sultan Vakfı idarecilerini engin duyarlılıkları dolayısıyla tebrik ediyoruz.