Baykuş

Şükran IŞIK

Kan içerek büyüyor yedi başlı canavar.
Dişleri arasında bebelerin eti var.

Tüm dünyanın kalbinde o şehitler yatıyor.
Fezâ yerin dibine utancından batıyor.

Şan, şeref duyguları olacak sancak sancak,
Mazlumların öcünü mert yiğitler alacak.

Yeraltından şehitler kanıyla fışkıracak,
Canavarın başını ancak onlar kıracak.

İlâhî adâletin nerede tecellîsi?
Gelsin artık Hazret-i Ali’nin ayak sesi.

Ağlıyor yerler, gökler vahşet dolu oyuna,
Kül oldu dağlar taşlar, lânet zâlim soyuna,

Kâinat ürperiyor fitnenin şiddetinden.
Utanır oldu şeytan yalanın dehşetinden.

Eli böğründe dünya hâlâ bekleyecek mi?
Adâlet yeryüzünde şimdi tekleyecek mi?

Hak gazaba elbette her cânî bulaşacak,
Deli gömleği giyip yollarda dolaşacak.

Kahraman Mehmetçiğim sana teslim Türkiye.
Asla geçit verme sen üç zâlim sümüklüye.