Tasalanma!..

Fersahzâde Yahya

Tasalanma!.. Tasalanma!..
Gün doğmadan neler doğar…
Bu hep böyle gider sanma,
Gün doğmadan neler doğar…

Varamadıysan menzile,
Anla ki, bitmemiş çile.
Yine de sen hayır dile,
Gün doğmadan neler doğar…

Sanma giden geri gelmez,
Ağlayanlar bir gün gülmez,
Kara gün kararıp kalmaz,
Gün doğmadan neler doğar…

Dikene sabreden güldür,
Zora mağlûbiyet züldür,
Sana düşen tahammüldür,
Gün doğmadan neler doğar…

Hayat bir kargaşa gülüm,
Her şey gelir başa gülüm,
Yaşar isen yaşa gülüm,
Gün doğmadan neler doğar…