Acıyla Çiçeği Düştü Bademin

Hayrettin DURMUŞ

Aşılmaz dağları aştılar hemin,
Unutuldu sözler, bozuldu yemin.

Vadîlerde yele yele koşarken
Ben kendi kendime oldum hemzemin

Ayağını sağlam bas sen toprağa
Depremlere gebe, çok kaypak zemin.

Bağdat’a Basra’ya ağıt yakarken
İsyan düştü ortasına gündemin.

Sirke damlayınca yüreğimize
Bozuldu kıvamı asırlık demin.

Bağımızı dolu vurdu baharda
Acıyla çiçeği düştü bademin.

Mağrur olma delikanlım bilirsin
Yiğitlik başına belâ çiğdemin.

Olacak sonunda olur mutlaka
Sürgün olmak kaderidir âdemin.