Rubâîler

Mehmet Turan YARAR

Gam çâre değil, yersiz emektir güzelim,
Lokmanlığı taştan dilemektir güzelim.
Bitmez feleğin kahrı, üzülmek boşuna,
En doğrusu «aldırma» demektir güzelim.

***

Haykır hele sen, gökler işitsin yâhû
Her mihnete çak silleyi bitsin yâhû
Ben bir çolağım sille gücüm yok dersen
Var çâresi, vur tekmeyi gitsin yâhû!..