Mevlâ’mdan Dileğimdir

Melda ÖZATA

Bir güzel dil, bir güzel ses, bir güzel söz isterim
Bir çiçek açmış ezelden bir ebed öz isterim.

Yağsa bir nûr, yağsa göklerden bunalmış rûhuma
Dâvetin sonsuzluğundan bir hoş âvâz isterim.

Kanmıyor gönlüm muhabbet çeşmesinden içmişim
Kanmıyor hiç kanmıyor bin bir yudum az, isterim

Göklerin nûr kaynağından bir nasip alsam yeter
Bir nasip, ömrümce hem hiç bitmeyen haz isterim

Bir tesellî isterim gönlüm hiç iflâh olmuyor
Cennetin ikramlarından bol olan naz isterim

Ben kulun Meldâ’ya yâ Rab, rahmetinden sun nasîb,
İsterim mahşerde lutfundan bahar, yaz isterim.