Olmayınca Dost!..

Lâtif YILDIZ

Bir kuru lâf ile âşık olunmaz
Baş taşına «âşık» yazılmayınca
Aşk yazılarının izi bulunmaz
Gönle hicrân ile kazılmayınca

«Parmakla izidir» sırrın sözümden
«Seven-sevilen»i oku yüzümden
Şıra olmaz-şarap olmaz üzümden
«Çileler çarkı»nda ezilmeyince

Dünya seven «yâr»i görse bayılmaz
Muhabbet bûsesin alsa ayılmaz
Ne eylese «ERENLER»den sayılmaz
Tevhid tesbihine dizilmeyince

İnsan dili yedi dilim dilinmez
Aşk aynasın ardı sırsız silinmez
Kuzu mu, kurt mudur lâfla bilinmez
Çilelerle postu yüzülmeyince

Kul İhvâni, aşkın kehribâr köşkü
Gecesi gündüzü muhabbet meşki
«Asl»ına ulaşmaz âşığın aşkı
Sıfır süzgecinden süzülmeyince…